Atlas of Tooth Development and Eruption

Atlas rozwoju i wyrzynania się zębów

NW oparciu o obszerny materiał źródłowy stworzyliśmy atlas służący do oceny wieku na podstawie rozwoju i wyrzynania się zębów, dla osób pomiędzy 28 tygodniem życia płodowego a 23 rokiem życia. Atlas jest opracowany w formie sekwencji diagramów przedstawiających kolejne, niezachodzące na siebie, fazy wieku rozwojowego1.1.

Dane dotyczące rozwoju zębów uzyskano na podstawie analizy uzębienia 72 płodów oraz 104 dzieci i młodych dorosłych – przebadano zeszkieletowane szczątki osób o znanym wieku w chwili śmierci, wybrane spośród zbiorów Royal College of Surgeons of England oraz Natural History Museum w Londynie (płeć męska: 91, płeć żeńska: 72, płeć nieznana: 13)2,3 . Dane uzupełniono również o analizę archiwalnych zdjęć radiologicznych żywych osób (mężczyźni: 264, kobiety: 264) 4. Do opracowania atlasu rozwoju i wyrzynania się zębów użyto wartości median dla wszystkich kategorii wiekowych. Rozwój zębów określono za pomocą metod Moorreesa, Fanninga i Hunta6,5 , zaś wyrzynanie się oceniono w odniesieniu do zarysu kości wyrostka zębodołowego7,8 . Powtarzalność wyników obliczona metodą Kappa z 755 zębów (65 osób) wynosiła 0,85.


Sporządzono diagramy przedstawiające miesięczny rozwój zębów w ostatnim trymestrze ciąży, okres około 2 tygodni przed terminowym porodem (w 40 tygodniu ciąży), kwartalny rozwój w pierwszym roku życia i roczny w okresie późniejszym.

Atlas ten można pobrać i używać do celów dydaktycznych lub nauki indywidualnej.

Elektroniczne interaktywne oprogramowanie do oceny wieku na podstawie rozwoju zębów jest bezpłatne i dostępne pod poniższym adresem.

Załaduj Atlas Zębów jako plik PDF

Bibliografia:

  1. AlQahtani S J (2008). Atlas of tooth development and eruption. Barts and the London School of Medicine and Dentistry. London, Queen Mary University of London. MClinDent.
  2. Stack M V (1960). Forensic Estimation of Age in Infancy by Gravimetric Observations on the Developing Dentition. Journal of the Forensic science Society 1(1): 49-59.
  3. Liversidge HM, T I Molleson. (1999) Developing permanent tooth length as an estimate of age. Journal of Forensic Sciences 44:917-920.
  4. AlQahtani S J, H M Liversidge, M P Hector (2009). Atlas of tooth development and eruption. American Journal of Physical Anthropology. 2010 Jul;142(3):481-90
  5. Moorrees C F A, E A Fanning, E E Hunt (1963a). Age Variation of Formation Stages for Ten Permanent Teeth. Journal of Dental Research 42: 1490-502.
  6. Moorrees C F A, E A Fanning, E E Hunt (1963b). Formation and Resorption of Three Deciduous Teeth in Children. American Journal of Physical Anthropology 21: 205-13.
  7. Bengston R G (1935). A study of the time of eruption and root development of the permanent teeth between six and thirteen years.  Northwest University Bulletin 35: 3-9.
  8. Liversidge H M, T I Molleson (2004). Variation in crown and root formation and eruption of human deciduous teeth. American Journal of Physical Anthropology 123(2): 172-80

Numer praw autorskich: VAu000979741

Przetłumaczony przez:

Lek. dent. Katarzyna Wochna, doktorantka w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

E-mail: kaj.wochna@gmail.com

Dr n. med. Anna Smędra – Kaźmirska, adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

E-mail: karolanka@wp.pl

Dr. Sakher Jaber AlQahtani, Doctorant E-mail: asakher@ksu.edu.sa

Dr. Helen Liversidge
E-mail: h.m.liversidge@qmul.ac.uk

Mark Hector
E-mail: m.p.hector@dundee.ac.uk